Direktorite nõukogu

Peamine - Meist - Direktorite nõukogu

Direktorite nõukogu

Jakub, Igor

juhatuse esimees

Rõžko, Oleksandr

jälgimisnõukogu liige, auditikomitee liikmeks

Diatšenko, Pavel

jälgimisnõukogu liige, auditikomitee esimeheks