Missioon ja visioon, väärtused

Peamine - Meist - Missioon ja visioon, väärtused

Missioon ja visioon, väärtused

Meie Missioon

Me parandame elu ja toome mugavust igasse majja, pakkudes esmaklassilisi teenuseid kõrgema kvaliteediga Elastilise Vahtpolüuretaani tootmiseks ja müümiseks. Me arendame ja  laiendame pidevalt Elastilise Vahtpolüuretaani turgu ning hõivame liidripositsioone Ukraina turul. Me aitame kaasa oma klientide äriarengule, lahendades nede ülesandeid usaldusväärselt ja kvaliteetselt. Me teeme õnnelikumaks meie kaastöötajaid, tagades neid tingimustega enesearenguks ning eneseteostuseks.

 

Meie Nägemus

Inimesele omane mugavuse ja elukvaliteedi parandamise poole pürgimine aitab kaasa protsessile, majandusearengule ja ühiskonna tsiviliseerumisele.

 

Meie väärtused

Kõrgeim kvaliteet

Me hindame meie klientide pürgimist väga hea kvaliteediga, pakutavate produktide ja teenuste poole, pakkudes neile eksklusiivseid pakkumisi, mis suurendavad nende äri produktiivsust ja efektiivsust. Kasutades meie teadmisi ja talente, me täiustume pidevalt, leides uusi ja uusi innovatsioonilisi  lahendusi, mis teevad maailma paremaks.

Auahnus

Me peame end liidriteks oma valdkonnas ja oleme uhked saavutatud tulemuste üle. Me oleme endas kindlad ja oleme valmis mis tahes tõkete ületamiseks selleks, et lahendada kõige keerulisemaid ülesandeid. See enesekindlus baseerub meie võimalustel, reaalsetel saavutustel, kogemustel ja teadmistel, mis võimaldavad meil enesekindlalt saavutada püstitatud eesmärke, kanda vastutust tulemuste eest ja jääda kogu aeg võitjateks oma harus.

Vastutus

Me järgime alati profesionaalse eetika printsiipe ja norme, täites kindlalt oma kohustusi. Veel enam, tavaks võetud ärikäitumise standardid on meie jaoks omalaadne kompass erinevate otsuste vastuvõtmiseks. Me oleme ranged enda vastu ja pürgime ergutada kasutama kõiki  meie ümber  sarnaseid ärieetika standarte- me oleme kindlad, et sellesarnane vastastikune suhe hakkab ainult suurendama usalduse ja ümbritsevate austuse taset.

Stabiilsus

Me töötame kindlalt Ukraina turul, mis võimaldab tõrgeteta pakkuda meil kõgemait kvaliteeti  teenuseid meie igale kliendile, arvestades tema individuaalseid eelistusi ja nõudmisi. Me oleme stabiilsed kõiges, ükskõik mida me ka ei teeks, ja arvame, et stabiilsus on iga ettevõtte ning iga üksikinimese  jaoks eduka õitsengu tagatiseks.

Läbipaistvus

Me peame kalliks oma reputatsiooni ja pakume kõiki teenuseid, et iga meie klient saaks täielikku informatsiooni pakutavatest teenustest ja ettevõtte tegevusest. Selline informatsioonilise avatuse poliitika on kõrgema usaldustaseme vundamendiks meie ettevõtte vastu klientide, partnerite ja kokkuvõtvalt ühiskonna poolt.