Elastne PPU

Peamine - Meie tegevus - Elastne PPU

Elastne PPU

Vahtpolüuretaan on Interfomi kompaniide Grupi suurimaks ärisuunaks, mis on keskendunud valdavalt elastilisi vajtpolüuretaani  tootmisele, töötlemisele ja turustamisele.

Elastiline VPUR (EVPUR)- unikaalne vahuline polümeer, millel puudub konkurents teiste sünteetiliste  ja naturaalsete materjalide poolt mööbli, auto- ja lennuistmete pehmete elementide tootmises.

EVPUR, mis on toodetud Interfomi ettevõtte poolt, on jaotatud järgnevatesse segmentidesse: standartsed vahud, komfortsed vahud, vahud mäluga, spetsiaalsed vahud ja komposiitsed vahud. Igaüks segmentidest on iseloomustatav kindlate omadustega, tootmise protsessiga ja kasutamise valdkondadega. Blokilise elastse VPUR-i tootmine Interfomi ettevõtte Grupi tehastes viiakse ellu kahe meetodi abil:

  • katkestamatu meetodiga - Grupi tehased valdavad masinaid vahtpolüuretaani Maxfoam tootmiseks, ettevõtte Cannon Viking toodang väljalase võimsusega 350 kg minutis ja 450 kg minutis Obuhovis ja Sinelnikovis vastavalt. Selline tootmine annab toodangule kõige kõrgemat kvaliteeti koos minimaalse jäätmete hulgaga ja iseloomustub VPUR tarbimisomaduste hea taastootmisega.
  • perioodilise meetodiga - Gruppi tehased võivad toota vahtpolüuretaani blokke väiksemas mahus (selliste blokkide kaal on 60-100 kg võrdluses blokkidega minimaalse kaaluga 6 tonni masinal katkestamatu vahustamisega). Tootmine sellises väikses mahus võimaldab Grupil toota teatuid vahtpolüuretaani liike ja kaubamärke klientide nõudmistel, sellega rahuldades tarbijate mittestandardseid ja mitteregulaarseid nõudmisi.

Peale selle blokkide  lõikamiseks ja töötlemiseks kõrgetehnoloogilise seadme olemasolu võimaldab meil lasta välja erinevaid elastilise vahtpolüuretaani liike-  leht-VPUR, rull-VPUR, perforeer-VPUR, profiil-VPUR ning ka kõiki igasuguseid kontuurdetaile.