Pressiteated

Peamine - Pressikeskus - Pressiteated

Pressiteated

2017-11-15

INTERFOAM Kompaniide Grupp pöördumine

Lugupeetud partnerid, kolleegid ja kliendid! Isotsüanaatide turul olev keeruline olukord sunnib vahtpolüuretaani kõiki tootjaid omade tootmiste mahte tolueendiisotsüanaadi, mis on vahtpolüuretaani tootmiseks eriti tähtis koostisosa, puuduse tõttu. Juhtivad seda produkti tarnivad kompaniid vähendavad omadele klientidele tolueendiisotsüanaadi tarnimisele kvoote ja tõstavad reeglipäraselt hindu.

Omalt poolelt tegime kõiki võimaliku, et tagada vahtpolüuretaani erinevate markide kõigi tellimuste meie Kaubamaja ACAT poolt määratud hinnaga täitmist.

Siiski, objektiivsete põhjuste tõttu, mõnede kaupade tootmise tähtajad võivad edasi lükatud olla. Palume teid sellesse olukorrasse arusaamisega suhtuda, samuti ka pidada teie ACAT'i juhatajatega alalist side, et tagada meie kompaniide vahel efektiivset vastastikust seost.

Loodame siiralt, et olukord stabiliseerub 2018. aasta teisel poolel.

Lugupidamisega,

Interfoam Holding AS'i juhtkond

tagasi nimekirja