Karjäär, personali poliitika, arendamine

Peamine - Töö meie juures - Karjäär, personali poliitika, arendamine

Karjäär, personali poliitika, arendamine

KARJÄÄR

Me – oleme vastutusrikas kompanii, mille põhilised võimsused asuvad Ukraina territooriumil. Me tagame väärikaid töötingimusi, arvates kaasa tööpalka ja tema õigeaegset väljamaksmist vastavalt kehtivale Ukraina seadusandlusele.

Me pürgime alati meie kaastöötajate jaoks mugavate ja ohutute töökohtade loomise poole ja formeerime sellist kororatiivset kultuuri, milles kaastöötajad saavad efektiivselt rakendada ja arendada oma talenti ja professionaalseid oskusi.

Me hoidume kinni kõrgetest standarditest töövalve ja tehnikaohutuse valdkonnas; rakendame objektiivseid ja õiglasi meetodeid kõikide töötajate töö hindamisel, arvestades nende panusega äri üldedukusse.

 

Kaadripoliitika

Inimesed, kes töötavad Interfomi kompaniide Grupis, on meie edukuse üks tähtsatest faktoritest. Seepärast põhineb meie strateegia personali juhtimise valdkonnas pikaajalise koostöö, vastastikuse austuse  ja katkestamatu arengu printiipidele. Me püüame luua selliseid tingimusi, mille juures saavad meie kaastöölised maksimaalselt realiseerida oma potentsiaali ja saavutada kõrgeid tulemusi:

  • töökonkurentsivõimeline töötasusüsteem;
  • mugavad töötingimused;
  • laiad võimalused arenguks ja eneseteostuseks;
  • õpetamis- ja arenguprogrammid;
  • läbipaistev tegevuse hindamissüsteem;

Me oleme kindlad, et nimelt need printsiibid annavad meie igale kaastöölisele turvalisuse ja stabiilsuse tunde.

 

Areng

 Interfomi kompaniide Grupp pürgib sellepoole, et vastata kõige kõrgematele standarditele oma tegevuse kõikides valdkondades. Me saame aru, et meie töötajate areng, iga inimese unikaalsete individuaalsete võimete realiseerimine ongi see liikuma panev jõud, mis võimaldab meil kindlalt areneda. Just sellepärast on meie jaoks personali õpetamine ja professionaalsuse taseme parandamine üheks prioriteetsest suundades.