Odpowiedzialność społeczna

Strona główna - O nas - Odpowiedzialność społeczna

Odpowiedzialność społeczna

Grupa spółek Interfoam prowadzi biznes zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Jesteśmy przekonani, że społeczna odpowiedzialność biznesu to harmonijne połączenie wielu czynników, które gwarantują bezpieczeństwo spółki w dłuższej perspektywie pod względem gospodarczym, społecznym i środowiskowym. Od wielu lat Grupa spółek Interfoam kieruje się zasadami CSR, zbudowanymi na silnych wartościach, które dają nam prawo nazywać się społecznie odpowiedzialnym przedsiębiorstwem. To wartości skupione przede wszystkim na zdrowiu i bezpieczeństwie naszych pracowników, wysokiej jakości produktu, a jednocześnie - utrzymaniu wysokich standardów ochrony środowiska naturalnego. Wysoko cenimy naszych pracowników - to od nich zależy sukces naszej firmy, a nasza wysoka renoma jest kluczem do naszych sukcesów.

 

 Kluczowe obszary odpowiedzialności korporacyjnej Grupy spółek Interfoam

Personel

Ściśle przestrzegamy wszelkich przepisów prawa dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Program bezpieczeństwa w miejscu pracy stanowi integralną część wewnętrznych programów szkoleniowych. Wprowadzając nowe technologie, materiały czy urządzenia zamawiamy obowiązkowe szkolenia od dostawcy lub instytucji naukowej. Grupa wdrożyła standardy organizacji nauki, system wewnętrznych seminariów mających na celu zwiększenie wiedzy zawodowej oraz regularne szkolenia na temat budowania zespołu i przywództwa.

Jakość

Grupa spółek Interfoam w swojej działalności ściśle przestrzega norm i standardów ustanowionych przez obowiązujące ustawodawstwo ukraińskie. Najwyższa jakość i bezpieczeństwo produktu jest głównym priorytetem firmy. Jest to także odpowiedzialność wobec konsumentów i partnerów biznesowych. Firma posiada system zarządzania jakością ISO 9000-1:2008.

Ekologia

Nasza działalność produkcyjna jest regulowana różnymi przepisami i wymaganiami dotyczącymi ochrony środowiska, w tym również tymi, które regulują emisję szkodliwych substancji do atmosfery i wody. Przestrzegamy wszystkich niezbędnych środków zapobiegawczych w celu zlokalizowania ewentualnego zanieczyszczenia i zagrożenia dla flory i fauny. Nasze przedsiębiorstwa nigdy nie naruszały norm środowiskowych i zdrowotnych i co za tym idzie, nigdy nie były karane za takie naruszenia. Grupa spółek Interfoam spełnia wymagania ustawodawstwa ukraińskiego nakazujące producentom pianki poliuretanowej uzyskanie zezwolenia na zainstalowanie nowych urządzeń lub wdrożenie nowych technologii. Troska o środowisko oznacza dla nas także nowoczesne podejście do technologii energooszczędnych oraz zasobooszczędnych oraz użytkowanie czystych ekologicznie i bezpiecznych surowców we wszystkich obszarach działalności spółki.