Каrierа, polityki w zakresie zasobów ludzkich, rozwój

Strona główna - Pracuj z nami - Каrierа, polityki w zakresie zasobów ludzkich, rozwój

Каrierа, polityki w zakresie zasobów ludzkich, rozwój

Kariera

Jesteśmy firmą odpowiedzialną społecznie, której zakłady produkcyjne znajdują się na terytorium Ukrainy. Zapewniamy godziwe warunki pracy i wypłacane w terminie wynagrodzenie oraz zatrudnienie w zgodzie z ukraińskim ustawodawstwem.

Tworzymy komfortowe i bezpieczne miejsca pracy dla swoich pracowników oraz kształtujemy  kulturę organizacyjną, dzięki której pracownicy mogą skutecznie wykorzystywać i rozwijać swoje talenty i umiejętności.

Stosujemy się do najwyższych standardów bezpieczeństwa i higieny pracy; stosujemy obiektywne i sprawiedliwe metody oceny pracy wszystkich pracowników, łącznie z oceną ich wkładu w ogólny sukces firmy.

 

Polityka personalna

Osoby zatrudnione w Grupie firm Interfoam są jednym z najważniejszych czynników naszego sukcesu. Nasza strategia zarządzania zasobami ludzkimi opiera się na zasadach długoletniej współpracy, wzajemnego szacunku i ciągłego rozwoju. Staramy się stworzyć środowisko, w którym nasi pracownicy mogą w pełni wykorzystać swój potencjał i osiągnąć dobre rezultaty:

 * konkurencyjny system wynagrodzeń;

 * komfortowe warunki pracy;

 * szerokie możliwości rozwoju i samorealizacji;

 * programy szkolenia i rozwoju;

 * przejrzysty system oceny pracowniczej;

Wierzymy, że te właśnie zasady dają każdemu z naszych pracowników poczucie bezpieczeństwa i stabilności.

 

Rozwój

Grupa firm Interfoam stara się spełniać najwyższe standardy we wszystkich dziedzinach swojej działalności. Rozumiemy, że rozwój naszych pracowników i i rozwijanie zdolności indywidualnych każdego z nich są motorem rozwoju całej firmy. Dlatego szkolenie i zwiększenie poziomu profesjonalizmu naszych pracowników jest jednym z naszych priorytetów.