Корпоративна відповідальність

Головна - Про нас - Корпоративна відповідальність

Корпоративна відповідальність

Група компаній Інтерфом будує свою роботу, відповідно до принципів стійкого розвитку. Ми впевнені, що корпоративна соціальна відповідальність – це гармонійне поєднання багатьох факторів, які гарантують безпеку компанії в довготривалому періоді з економічної, соціальної та екологічної точок зору. Протягом багатьох років, Група компаній Інтерфом керується принципами КСВ, побудованих на міцних цінностях, які дають нам право називатися соціально-відповідальним бізнесом. Адже вони орієнтовані, в першу чергу, на безпеку та здоров’я наших співробітників, високу якість продукції, і в той же час – на підтримку високих стандартів захисту навколишнього середовища. Наші співробітники є дуже цінними для нас. Успіх нашої діяльності прямо залежить від наших людей, а наша репутація є ключовим фактором всіх наших досягнень.

 

Ключові сфери корпоративної відповідальності Групи компаній Інтерфом

Співробітники

Ми суворо дотримуємося усіх законодавчо встановлених норм та правил, які стосуються охорони праці та безпеки виробництва. Програма безпеки робочих місць є невід’ємною частиною навчальних внутрішньокорпоративних програм. При освоюванні нової техніки, сировини та технологій в обов’язковому порядку замовляється навчальний супровід у компанії-постачальника або в науково-дослідній установі. У Групі також впроваджені стандарти самонавчальної організації, діє система внутрішніх семінарів, які спрямовані на розширення професіональних знань; регулярно здійснюються тренінги з командоутворення та лідерства.

Якість

У своїй діяльності Група компаній Інтерфом суворо притримується норм і стандартів, встановлених чинним законодавством України. Висока якість та безпека продукту – головний пріоритет компанії. Це також відповідальність перед споживачами та партнерами в бізнесі. На підприємстві діє система менеджмента якості за стандартом ISO 9000-1:2008.

Екологія

Наша виробнича діяльність регулюється різними законами і нормами, які стосуються захисту навколишнього середовища, в тому числі і тими, які регулюють викид шкідливих речовин в атмосферу і воду. Ми дотримуємося усіх необхідних профілактичних засобів з локалізації можливих забруднень та загроз для флри та фауни. Наші підприємства ніколи не порушували екологічних та санітарних заборон. Відповідно, не обкладалися штрафами за такі порушення. Група компаній Інтерфом чітко дотримується вимог законодавства України, які забов’язують виробників пінополіуретану отримувати дозвіл на встановлення нового обладнання або впровадження нових технологій. Крім того, турбота про навколишнє середовище, для нас, полягає в сучасних підходах до ресурсо- та енергозберігаючих технологій, залученні екологічно чистої та безпечної сировини на всіх участках бізнесу компанії.